May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hàn Quốc (South Korea) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A