May 5, 2021
embassy

Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại TP Đà Nẵng, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : Số 16 đường Trần Quý Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
  • Điện thoại : (0236) 3821 208 | 3886 874
  • Fax : (0236) 3822 628
  • Email : laoconsulat@vnn.vn | laoconsuldanang@gmail.com
  • FB : https://www.facebook.com/cgldn
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/EE7iD2A1YfqRSohF9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Lào (Laos) tại thủ đô Hà Nội. và Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Hiring a company to assist you with your Vietnam visa extension in Da Nang is a good idea. These companies are run by experts and professionals who are knowledgeable in the field of Vietnam Immigration.

So many foreigners in Vietnam are choosing to live in Da Nang. This coastal city is the largest city in central Vietnam and is known for its white sandy beaches and French colonial buildings.