April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 93 đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 11:30 | chiều 13:30 – 16:30
  • Điện thoại : (028) 3829 7667
  • Fax : (028) 3829 9272
  • Email : cglaohcm@gmail.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/P2Y5DeWk2nwc8ydb9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Lào (Laos) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại TP Đà Nẵng.

TAGS Laos
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Laos in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 93 Pasteur Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to Friday 08:30 – 11:30 | 13:30 – 16:30 Phone : (028) 3829 7667 Fax : (028) 3829 9272 Email : cglaohcm@gmail.com Map : https://goo.

Embassy of Laos in Hanoi Address : 40 Quang Trung Street, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam. Tel : 024 39424724 | 024 39424576 Fax: 024 3 822 8414 Email : laoembassyhanoi@gmail.

Applying for Vietnam E-visa is one of the easiest methods to get Vietnam visa. It takes only a few minutes to apply for Vietnam E-visa from Laos.

Citizens of Laos won’t need a visa if staying for fewer than 30 days. Vietnam visa waiver program In case of intending to stay for more than 30 days, citizens of Laos should apply for a visa.

Vietnamese Consulate General in Savannakhet, Laos 🇱🇦 Address: No.118, Sisavangvong, Kayson Phomvihan district, Savannnakhet province, Laos 🇱🇦 Tel: (856) 41 212418; Mobile: (856) 20 5541259 Fax: (856) 41 212182 Email: tlsxavan@laotel.