April 26, 2020
FAQ

TLSQVN Tại Luang Prabang 🇱🇦

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Luang Prabang, Lào 🇱🇦

Địa chỉ: 24/IV, Ban That Bosot, Luang Prabang, Lao P.D.R 🇱🇦

Điện thoại:(856-71) 254745

Fax: (856-71)254746

Email: tlsq-lpd@mofa.gov.vn; tlsqlpb@yahoo.com

Website: http://vnconsulate-luangprabang.mofa.gov.vn

Code nước: +856

Code thành phố: 71

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +/- 0 giờ

TAGS Laos TLSQVN
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Vietnamese Consulate General in Savannakhet, Laos 🇱🇦 Address: No.118, Sisavangvong, Kayson Phomvihan district, Savannnakhet province, Laos 🇱🇦 Tel: (856) 41 212418; Mobile: (856) 20 5541259 Fax: (856) 41 212182 Email: tlsxavan@laotel.

Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in Pakse, Laos 🇱🇦 Address : No 31 Phabat, Paksé, Champasak, Laos 🇱🇦 General line: (00 856) 31212827 Direct line: (00 856) 31252947 Email: vnemb.la@mofa.

Vietnamese Consulate General in Luang Prabang, Laos 🇱🇦 Address: No. 15/II, Watthat Village, Phothixalat Road, Luangprabang Town, Luang Prabang 🇱🇦Province, Laos.

Embassy of the SR of Vietnam in Vientiane, Lao PDR 🇱🇦 Address : No 85, 23 Singha Road, Ban Phonxay, Saysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR 🇱🇦 Tel: + 856 21451990 hoặc +856 21413403 Fax: +856 21 413379 Email: vnemb.lao@gmail.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vancouver – Canada 🇨🇦 Địa chỉ: : #800-605 Robson street, Vancouver, B.C.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Houston (Mỹ) 🇺🇸 Địa chỉ:5251 Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056 🇺🇸 Điện thoại: 713 850 1233 máy lẻ từ 100 đến 108; Đường dây nóng: 713 840 0096 Fax: 713 871 0312 Email: tlsqhouston@mofa.gov.

Tổng Lãnh  Sự  Quán Việt Nam tại San Fransico 🇺🇸 Địa chỉ: 1700 Califonia Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109 🇺🇸 Điện thoại: (415) 922 1707 (+Ext); (415) 922 1577 (+Ext) Fax: (415) 922 1848; (415) 922 1757 Email: info@vietnamconsulate-sf.org Website: https://vnconsulate-sanfrancisco.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Ekaterinburg (LB Nga) 🇷🇺 Địa chỉ: 620075, Ekaterinburg, N.22, Karla Libknhesta str.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Franfurt (Đức) 🇩🇪 Địa chỉ: Kennedyallee 49, 60596 Frankfurt am Main, Deutschland 🇩🇪 Điện thoại: 004969 795336 50 Fax: 0049 69 795336 511 Email: gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.