May 5, 2021
embassy

Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại TP Đà Nẵng, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : số 22 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Giờ làm việc : tiếp công dân vào các ngày Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Năm từ 10:00 đến 12:00. Trả kết quả vào các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 10:00 đến 12:00.
  • Điện thoại : +84 (236) 3822 380 ; +84 (236) 3818 528 (khi gọi từ Nga) | (0236) 3822 380 ; (0236) 3818 528 (khi gọi trong Việt Nam)
  • Fax : (0236) 381 85 27
  • Email : rusconsdanang@mid.ru
  • FB : https://www.facebook.com/RusConsDanang/
  • Website : https://rusconsdanang.mid.ru
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/tBF1eBMCoUZUZnBn6

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nga (Russia) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Đà Nẵng Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Lào (Laos) tại thủ đô Hà Nội. và Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiring a company to assist you with your Vietnam visa extension in Da Nang is a good idea. These companies are run by experts and professionals who are knowledgeable in the field of Vietnam Immigration.

So many foreigners in Vietnam are choosing to live in Da Nang. This coastal city is the largest city in central Vietnam and is known for its white sandy beaches and French colonial buildings.