April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nga (Russia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Nga (Russia) tại thủ đô Hà NộiTổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) | Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại TP Đà Nẵng.

TAGS Russia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 40 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 3930 3936 Fax : (028) 3930 3937 Email : cgrushcm@yandex.ru FB : https://www.

Consulate General of Russia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 40 Ba Huyen Thanh Quan Street, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : (028) 3930 3936 Fax : (028) 3930 3937 Email : cgrushcm@yandex.ru FB : https://www.

Embassy of Russia in Hanoi, Vietnam Address : 191 La Thanh Street, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam. Phone: (024) 3833-69-91/92 Fax: (024)-3833-69-95 Email: rusemb.

The process for obtaining an e-visa for Russian is very easy, and simple at the same time. There will be no complications involved nor you will be piled up with massive paperwork.