April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nga (Russia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Nga (Russia) tại thủ đô Hà NộiTổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) | Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại TP Đà Nẵng.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Ekaterinburg (LB Nga) 🇷🇺 Địa chỉ: 620075, Ekaterinburg, N.22, Karla Libknhesta str.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vladivostok – Nga 🇷🇺 Địa chỉ: Russia 690001, Vladivostok, Pushkinskaya Str., 107/1 🇷🇺 Điện thoại: +7 (423) 222-69-48 Fax: +7 (423) 26-14-96 Email: tls_vla@yahoo.

ĐSQVN tại Nga 🇷🇺
April 26, 2020

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nga🇷🇺 Địa chỉ: 13, Bolshaya Pirogovskaya, Mat-xco-va, LB Nga, 119021🇷🇺 Điện thoại: +7 (499) 245 0925 Fax: +7 (499) 246 3121 Email: vnemb.ru@gmail.