March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Nga (Russia) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Nga (Russia) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 191 đường La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3833 6991 | 3833 6992 (thêm đầu số 024 nếu gọi từ tỉnh thành khác | thêm số 0084 24 nếu gọi từ nước ngoài)
  • Fax: (024) 3833 6995
  • Email: rusemb.vietnam@mid.ru
  • Website : https://vietnam.mid.ru
  • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/RusEmbassyVietnam?share

Ghi chú của ĐSQ Nga về thông tin liên hệ Bộ phận Lãnh sự: 

  • Điện thoại : (024) 3833 6996
  • Fax: (024) 3833 6996
  • Email:kons_hanoi@inbox.ru
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Ekaterinburg (LB Nga) 🇷🇺 Địa chỉ: 620075, Ekaterinburg, N.22, Karla Libknhesta str.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vladivostok – Nga 🇷🇺 Địa chỉ: Russia 690001, Vladivostok, Pushkinskaya Str., 107/1 🇷🇺 Điện thoại: +7 (423) 222-69-48 Fax: +7 (423) 26-14-96 Email: tls_vla@yahoo.

ĐSQVN tại Nga 🇷🇺
April 26, 2020

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nga🇷🇺 Địa chỉ: 13, Bolshaya Pirogovskaya, Mat-xco-va, LB Nga, 119021🇷🇺 Điện thoại: +7 (499) 245 0925 Fax: +7 (499) 246 3121 Email: vnemb.ru@gmail.