April 20, 2021
embassy

Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 40 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Điện thoại : (028) 3930 3936
  • Fax : (028) 3930 3937
  • Email : cgrushcm@yandex.ru
  • FB : https://www.facebook.com/RusConsulGenHCMC/
  • Website : https://rusconshcm.mid.ru/ru/
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/xRJvvhyQtd3TBQ9v8

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nga (Russia) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại TP Đà Nẵng.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Ekaterinburg (LB Nga) 🇷🇺 Địa chỉ: 620075, Ekaterinburg, N.22, Karla Libknhesta str.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vladivostok – Nga 🇷🇺 Địa chỉ: Russia 690001, Vladivostok, Pushkinskaya Str., 107/1 🇷🇺 Điện thoại: +7 (423) 222-69-48 Fax: +7 (423) 26-14-96 Email: tls_vla@yahoo.

ĐSQVN tại Nga 🇷🇺
April 26, 2020

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nga🇷🇺 Địa chỉ: 13, Bolshaya Pirogovskaya, Mat-xco-va, LB Nga, 119021🇷🇺 Điện thoại: +7 (499) 245 0925 Fax: +7 (499) 246 3121 Email: vnemb.ru@gmail.