April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Lào hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

👉 Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

👉 Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Lào (Laos) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại TP Đà Nẵng.

TAGS Laos
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Laos in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 93 Pasteur Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to Friday 08:30 – 11:30 | 13:30 – 16:30 Phone : (028) 3829 7667 Fax : (028) 3829 9272 Email : cglaohcm@gmail.com Map : https://goo.

Embassy of Laos in Hanoi Address : 40 Quang Trung Street, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam. Tel : 024 39424724 | 024 39424576 Fax: 024 3 822 8414 Email : laoembassyhanoi@gmail.

Applying for Vietnam E-visa is one of the easiest methods to get Vietnam visa. It takes only a few minutes to apply for Vietnam E-visa from Laos.

Citizens of Laos won’t need a visa if staying for fewer than 30 days. Vietnam visa waiver program In case of intending to stay for more than 30 days, citizens of Laos should apply for a visa.