April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Tây Ban Nha (Spain) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

👉 Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

👉 Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại TP Đà Nẵng.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Tây Ban Nha 🇪🇸 Địa chỉ: Avenida de Alfonso XIII, No. 54, 28016 Madrid 🇪🇸 Điện thoại: 915102867; Fax: 914157067 Điện thoại ngoài giờ hành chính: 660474614 Email: vnemb.