April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Tây Ban Nha (Spain) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại thủ đô Hà NộiLãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) | Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại TP Đà Nẵng.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Tây Ban Nha 🇪🇸 Địa chỉ: Avenida de Alfonso XIII, No. 54, 28016 Madrid 🇪🇸 Điện thoại: 915102867; Fax: 914157067 Điện thoại ngoài giờ hành chính: 660474614 Email: vnemb.