May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Tây Ban Nha (Spain) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Spain
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

We would like to inform there is NO Embassy of Spain in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Consulate of Spain in Da Nang City instead ? We also have contact information of the Embassy of Spain in Hanoi or Consulate of Spain in Ho Chi Minh City (HCMC).

Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : nhà số 4, đường số 4, khu biệt thự Phúc Lộc Viên, số 399 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Giờ làm việc : theo lịch hẹn Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : jsanchezbarrosog@gmail.

Consulate of Spain in Da Nang City Address : House No. 4, Street No.