March 4, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Úc (Australia) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Úc (Australia) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 08 phố Đào Tấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3774 0100 | tại Hà Nội : 3774 0100 | từ tỉnh thành khác : 024 3774 0100 | từ nước ngoài : 0084  24 3774 0100
  • Fax : +84 24 3774 0111
  • Website : https://vietnam.embassy.gov.au
  • Facebook : https://www.facebook.com/AustralianEmbassyVietnam
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/HD1wgX1BZjCkiUid8

Bộ Lãnh Sự

  • Visa : 1900 565 639 (gọi tai Việt Nam) | 00 84 28 3521 2000 (gọi từ nước ngoài)
  • Lãnh sự và hộ chiếu :  tại Hà Nội : 3774 0100 | gọi từ tỉnh thành khác : 024 3774 0100 | gọi từ nước ngoài : 0084 24 3774 0100
  • Email: consular.hanoi@dfat.gov.au
  • For the 24-hour Consular Emergency Centre, please call: +84 24 3774 0100 (Hanoi) | 1300 555 135 (within Australia) +61 2 6261 3305
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Perth – ÚC 🇦🇺 Địa chỉ: Level 8, 16 St. Goerges Terrace, Perth WA 6000 PO Box 3122, East Perth, WA 6892 🇦🇺 Điện thoại tổng đài: +61 8 92211158 Fax: +61 8 9225 6881 Email: vnconsulate.

ĐSQVN tại Úc 🇦🇺
April 26, 2020

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Úc 🇦🇺 Địa chỉ: 6 Timbarra Cres, O’Malley ACT 2606, Australia 🇦🇺 Điện thoại: +6126286 6059, +6126286 6267, + 61262901549, +61262902975 Fax: +6126286 4534 Email: vembassy@iinet.net.