March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Zambia Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Zambia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Zambia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Zambia Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Zambia Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Zambia gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Zambia tại Kuala Lumpur, Malaysia.

TAGS Zambia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Zambia 🇿🇲. Options for citizens of Zambia getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.