March 7, 2021
Tại Malaysia

Đại Sứ Quán Zambia tại Kuala Lumpur

Đại Sứ Quán Zambia tại Kuala Lumpur, Malaysia

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : phòng Suite C, tầng 5th, toà tháp MBF Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia
  • Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Năm, từ 09:30 – 17.00 | thứ Sáu, từ 09:30 -15:00
  • Điện thoại : +60-3-21453507/3512
  • Fax : +60-3-21453619
  • E-mail: info@zhckl.com.my
  • Website : http://www.zhckl.com.my
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/BiRnXsvZqSG1TRxT8
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Malaysia 🇲🇾 Địa chỉ: Số 4, Persiaran, Kuala Lumpur 50450, Ma-lai-xi-a 🇲🇾 Tel: (+603) 2148-4036/2148-4534 Fax: (+603) 2148-3270/2141-2973 Email: vnemb.my@mofa.