Đại Sứ Quán Yemen tại Kuala Lumpur, Malaysia Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 07 Jalan Kedondong, Off Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 16:00 Điện thoại : +60-3-4251 1793 | 4252 2461 | 42603145 Fax : +60-3-4251 1794

Embassy of Yemen in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : No. 7, Jalan Kedondong, Off Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia Working hours : Mon.

Đại Sứ Quán Ghana tại Kuala Lumpur, Malaysia Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 14 Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia. Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 16:00 Điện thoại : +60 3 42526995 | +60 3 4257 9703 | +60 14 7359511 (hotline) |

Embassy of Ghana in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : 14 Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia. Working hours : Monday to Friday:9:00am to 4:00pm Tel : +60 3 42526995 | +60 3 4257 9703 | +60 14 7359511 (hotline) | +60 14 7359512 (Consular) Fax : +60 3 4257 8698 E-mail:

Đại Sứ Quán Ecuador tại Kuala Lumpur, Malaysia Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 142-C, Jalan Ampang, Wisma Selangor Dredging, West Block, 10th Floor 502450, Kuala Lumpur, Malaysia. Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 18:00 Điện thoại : +603-21635094/5078 Fax : +603-21635096 E-mail: embecua@po.

Embassy of Ecuador in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : 142-C, Jalan Ampang, Wisma Selangor Dredging, West Block, 10th Floor 502450, Kuala Lumpur, Malaysia. Working hours : Mon.

Đại Sứ Quán Zimbabwe tại Kuala Lumpur, Malaysia Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 124 Jalan , Sembilan, Taman Ampang Utama, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan, Kuala Lumpur, Malaysia Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 09:00 – 17:00 Điện thoại : +60-3-4251 6779 | 4251 6782 | 4251

Embassy of Zimbabwe in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : 124 Jalan , Sembilan, Taman Ampang Utama, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan, Kuala Lumpur, Malaysia Working hours : Mon. – Fri.

Đại Sứ Quán Zambia tại Kuala Lumpur, Malaysia Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : phòng Suite C, tầng 5th, toà tháp MBF Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Năm, từ 09:30 – 17.00 | thứ Sáu, từ 09:30 -15:00 Điện thoại : +60-3-21453507/3512 Fax

Embassy of Zambia in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : Suite C, 5th Floor, Menara MBF Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia Working hours : Mon. – Thur.

1 2