March 7, 2021
Tại Malaysia

Đại Sứ Quán Ecuador tại Kuala Lumpur

Đại Sứ Quán Ecuador tại Kuala Lumpur, Malaysia

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 142-C, Jalan Ampang, Wisma Selangor Dredging, West Block, 10th Floor 502450, Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 18:00
  • Điện thoại : +603-21635094/5078
  • Fax : +603-21635096
  • E-mail: embecua@po.jaring.my
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Qa3ir8BM812KcePZA
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Malaysia 🇲🇾 Địa chỉ: Số 4, Persiaran, Kuala Lumpur 50450, Ma-lai-xi-a 🇲🇾 Tel: (+603) 2148-4036/2148-4534 Fax: (+603) 2148-3270/2141-2973 Email: vnemb.my@mofa.