March 7, 2021
Tại Malaysia

Đại Sứ Quán Croatia tại Kuala Lumpur

Đại Sứ Quán Croatia tại Kuala Lumpur, Malaysia

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : phòng 35B, tầng 35, toà nhà The Intermark Vista Tower, số 348, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : 03-21815037 | Số điện thoại khẩn cấp 24/7 (dành cho công dân Croatia) : +6012 6224 465
  • Fax : 03-21815067
  • Email : croemb.kuala-lumpur@mvep.hr
  • Facebook : https://www.facebook.com/croatianembassymalaysia/
  • Website : http://www.mvep.hr/en/diplomatic-directory/
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/otWMuphV3jPVM9EW9
TAGS Malaysia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Ecuador tại Kuala Lumpur, Malaysia Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 142-C, Jalan Ampang, Wisma Selangor Dredging, West Block, 10th Floor 502450, Kuala Lumpur, Malaysia. Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 18:00 Điện thoại : +603-21635094/5078 Fax : +603-21635096 E-mail: embecua@po.

Embassy of Ecuador in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : 142-C, Jalan Ampang, Wisma Selangor Dredging, West Block, 10th Floor 502450, Kuala Lumpur, Malaysia. Working hours : Mon.

Embassy of Zimbabwe in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : 124 Jalan , Sembilan, Taman Ampang Utama, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan, Kuala Lumpur, Malaysia Working hours : Mon. – Fri.

Embassy of Zambia in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : Suite C, 5th Floor, Menara MBF Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia Working hours : Mon. – Thur.

Embassy of Croatia in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : Suite 35B, Level 35, The Intermark Vista Tower, No.348, Jalan Tun Razak 502400 Kuala Lumpur, Malaysia.

Embassy of Bosnia and Herzegovina in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : JKR 854, Jalan Bellamy, Bukit Petaling, 50460 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia Working hours : Mon. – Fri.