March 7, 2021
Tại Malaysia

Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina Tại Kuala Lumpur

Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina Tại Kuala Lumpur, Malaysia

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : JKR 854, Jalan Bellamy, Bukit Petaling, 50460 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
  • Giờ mở cửa : 09:00 – 17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
  • Điện thoại : +60-3-21440353 | +60-3-21440177 | Hotline : +60- 12-3979644
  • Fax : +60-3-21426025
  • E-mail: embbhkl@gmail.com
  • Map : https://goo.gl/maps/VEAoPtjVTQCG2PkJ9
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Malaysia 🇲🇾 Địa chỉ: Số 4, Persiaran, Kuala Lumpur 50450, Ma-lai-xi-a 🇲🇾 Tel: (+603) 2148-4036/2148-4534 Fax: (+603) 2148-3270/2141-2973 Email: vnemb.my@mofa.