March 7, 2021
Tại Malaysia

Đại Sứ Quán Zimbabwe tại Kuala Lumpur

Đại Sứ Quán Zimbabwe tại Kuala Lumpur, Malaysia

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 124 Jalan , Sembilan, Taman Ampang Utama, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan, Kuala Lumpur, Malaysia
  • Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : +60-3-4251 6779 | 4251 6782 | 4251 6781
  • Fax : +60-3-42517252
  • Email: zhck@tm.net.my | zhck@streamyx.com
  • Facebook : https://www.facebook.com/zimkualalumpur
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Ad5o8XzFhuUhFir77
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Malaysia 🇲🇾 Địa chỉ: Số 4, Persiaran, Kuala Lumpur 50450, Ma-lai-xi-a 🇲🇾 Tel: (+603) 2148-4036/2148-4534 Fax: (+603) 2148-3270/2141-2973 Email: vnemb.my@mofa.