March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Zimbabwe Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Zimbabwe Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Zimbabwe vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Zimbabwe Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Zimbabwe Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Zimbabwe gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Zimbabwe tại Kuala Lumpur, Malaysia.

TAGS Zimbabwe
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Are you looking for location of Vietnam embassy in Zimbabwe 🇿🇼? We regret to inform that there is no Vietnam embassy or Consulate opened in Zimbabwe at the present. Please check your neighboring countries to find the nearest Vietnam Embassy/Consulate to contact.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Zimbabwe 🇿🇼. Options for citizens of Zimbabwe getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.