May 26, 2021
Blog

Dong Nai Health Department

Health Department Of Dong Nai Province​

  • Address : 02 Phan Dinh Phung Street, Quang Vinh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province​
  • Phone : (0251) 3942 641
  • Fax : (0251) 3847 269
  • Email : syt@dongnai.gov.vn
  • FB : https://www.facebook.com/syt.dongnai.gov.vn
  • Website : http://syt.dongnai.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/JYMM7QmjGpkVLGVAA
TAGS Dong Nai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Đồng Nai Địa chỉ : số 02 đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai​ Số điện thoại : (0251) 3942 641 Fax : (0251) 3847 269 Email : syt@dongnai.gov.

Transportation Department of Dong Nai Province Address : 18 Phan Chu Trinh Street, Quang Vinh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province. Phone : (0251) 3847 320 Fax : (0251) 3942 248 | 3840 768 Email : sgtvt@dongnai.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai Địa chỉ : số 18 đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại : (0251) 3847 320 Fax : (0251) 3942 248 | 3840 768 Email : sgtvt@dongnai.

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Đồng Nai Địa chỉ : Số 1, đường 16A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai Điện thoại : (0251) 3834 840 | 3834 841 Fax : (0251) 3834 842 Email : dongnaitw@gmail.com Website : https://dongnaitw.

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Dong Nai Province Address : #01, 16A Street, Bien Hoa 2 Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam Phone : (0251) 3834 840 | 3834 841 Fax : (0251) 3834 842 Email : dongnaitw@gmail.com Website : https://dongnaitw.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Dong Nai province Address : 05 Phan Dinh Phung street, Bien Hoa city, Dong Nai province Phone : (0251) 3847 798 Fax : (0251) 3846 186 Email : sldtbxh@dongnai.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đồng Nai Địa chỉ : số 05 đường Phan Đình Phùng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại : (0251) 3847 798 Fax : (0251) 3846 186 Email : sldtbxh@dongnai.

Department of Planning & Investment in Dong Nai province Address : 02 Nguyen Van Tri street, Thanh Binh ward, Bien Hoa city, Dong Nai province Phone : (0251) 3822 505 Fax : (0251) 3941 718 Email : skhdt@dongnai.gov.

Dong Nai province ▹ Business Registration Office in Dong Nai province Address : 108 Ha Huy Giap street, Quyet Thang ward, Bien Hoa city, Dong Nai province Phone : (0251) 8850 777 Email : phongdkkddongnai@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.