April 26, 2020
FAQ

ĐSQVN tại Qatar 🇶🇦

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Qatar  🇶🇦

Địa chỉ: Villa No 8, West bay Lagoon, Doha, Quatar 🇶🇦

Điện thoại: (+974) 44128480

Fax: (+974) 44128370

Email: vietnamembassy.doha@gmail.com or vnemb.qa@mofa.gov.vn

Website: https://vnembassy-doha.mofa.gov.vn

Code nước: +974

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: – 4 giờ

TAGS ĐSQVN Qatar
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of  the Socialist republic of Vietnam in Doha, Qatar 🇶🇦 Address: Villa No. 8 (Near Saha 109 street), West Bay Lagoon, Doha, Qatar 🇶🇦 Tel:  (+974) 4412 8480 or (+974) 4412 8365 or (+974)  4412 8366 Consular section: (+974) 4412 8993 Fax: (+974) 4412 8370 Email: vietnamembassy.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại  Mozambique 🇲🇿 Địa chỉ: Av. Francisco Orlando Magumbwe No: 1048/1026, Maputo, Mozambique 🇲🇿 Điện thoại:(+258) 21 497 912 Fax: (+258) 21 491 992 Email: dsqvnmoz@yahoo.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ 🇹🇷 Địa chỉ: Birlik Mahallesi, 414 Sokak, No. 14, Cankaya, Ankara, Turkey 🇹🇷 Diện thoại: +90 (312) 44680490 Fax: +90 (312) 4465623 Email: dsqvnturkey@yahoo.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nigeria 🇳🇬 Địa chỉ: No. 9 River Niger Street, Maitama District, Abuja (FCT), Nigeria 🇳🇬 Điện thoại: (+234)-8137086724 Email: dsqvnnigeria@yahoo.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ả-Rập-Xê-Út Địa chỉ: Villa 11B, Al-Safah Street, Al-Rayyan District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia Điện thoại: 966 11 4547887; 4569756; 4942457 (+Ext) Fax: + 966 11 4548844 Email: vnemb.sa@mofa.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nam Phi 🇿🇦 Địa chỉ: 87 Brooks Street, Brooklyn, Pretoria P.O.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola 🇦🇴 Địa chỉ: Via Al4, Lotes No 4 , Talatona, Luanda Sul, Luanda, Angola 🇦🇴 Điện thoại: (+244)922668019; (+244)924492169 Fax: (+244) 222.010696 Email: vnemb.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Tanzania 🇹🇿 Địa chỉ: Plot 15, Bongoyo Road, Oysterbay, PO Box: 9724 Dar Es Salaam, Tanzania 🇹🇿 Điện thoại: (+255) 222664535 Fax: (+255) 222664537 Email: : vnemb.tz@mofa.