May 7, 2021
Blog

Embassy of Belize in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Belize in Da Nang City, also, there is NO Embassy of Belize in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Belize in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Belize
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Belize Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Belize vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.