April 21, 2021
Blog

Embassy of Cabo Verde in Ho Chi Minh City, Vietnam

Embassy of Cabo Verde in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Working hours : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is NO Embassy of Cabo Verde in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam

👉 Also, there is NO Embassy of Cabo Verde in Hanoi Capital city of Vietnam.

💚 Would you please send us an update to info@vietnamimmigration.org if you have any information about Embassy of Cabo Verde in Vietnam. Thank you very much in advance.

TAGS Cabo Verde
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Cabo Verde Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Cabo Verde vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Cape Verde are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Cape Verde please find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Cabo Verde 🇨🇻. Options for citizens of Cabo Verde getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.