May 7, 2021
Blog

Embassy of Fiji in Da Nang City, Vietnam

There is NO Embassy of Fiji in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is NO Embassy of Fiji in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Fiji in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Fiji
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Fiji in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Fiji in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Fiji in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Fiji Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Fiji vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.