May 8, 2021
Blog

Embassy of Moldova in Da Nang City, Vietnam

There is NO Embassy of Moldova in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is NO Embassy of Moldova in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Moldova in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Moldova
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Moldova in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Moldova in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Moldova in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Moldova Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Moldova vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.