April 22, 2021
Blog

Embassy of Samoa in Ho Chi Minh City, Vietnam

Embassy of Samoa in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Working hours : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is NO Embassy of Samoa in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam

👉 Also, there is NO Embassy of Samoa in Hanoi Capital city of Vietnam.

💚 Would you please send us an update to info@vietnamimmigration.org if you have any information about Embassy of Samoa in Vietnam. Thank you very much in advance.

TAGS Samoa
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Samoa Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Samoa vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

So how do you go about applying for a Vietnam e-visa for citizens of Samoa? It’s simple. Refer to the steps below: Go online.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Samoa 🇼🇸. Options for citizens of Samoa getting a visa for Vietnam: Apply online for electronic visa or Vietnam e-visa (30 days, single entry).