May 9, 2021
Blog

Embassy of Sri Lanka in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Sri Lanka in Da Nang City, Vietnam.

Do you want to find the Embassy of Sri Lanka in Hanoi or Consulate of Sri Lanka in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

Embassy of Sri Lanka in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Sri Lanka
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Sri Lanka in Ho Chi Minh City (HCMC) Honorary Consul : Mr. Kevin Perera Address : Lily 16, An Phu Superior Villa Compound, 36 Thao Dien Street, Thao Dien Ward.

Đại Sứ Quán Seychelles tại Colombo, Sri Lanka Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Lee Hedges Tower, No 349 9/1, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 16:00 Điện thoại : +94112544222 Email : info@seyhighcomsl.lk | sez.