March 15, 2021
immigration

Foreign Affairs Department in Binh Duong

Department of Foreign Affairs in Binh Duong province

  • Address : floor 19, tower A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, Phu Hoa ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province.
  • Phone : (0274) 3824 805 (Add the area code 0274 if calling from another province in Vietnam, add the prefix 0084 274 if calling from outside Vietnam)
  • Fax : (0274​) 3820 260
  • Email : songoaivu@binhduong.gov.vn
  • Website : https://songoaivu.binhduong.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/tdsg2fypFuujT4wGA

Working time:

From Monday to Friday weekly:

  • Morning: 07:30 – 11:30
  • Afternoon: 13:00 – 17:00

Department of Legalization, Consular Certification and Issuance of Diplomatic Passports, working from Monday to Saturday morning:

  • Morning: 07:45 – 11:30
  • Afternoon: 13:15-16:45

 

TAGS Binh Duong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Dương  Địa chỉ : Số 17, đường N3, khu dân cư Chánh nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại : 02743.

Binh Duong CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Binh Duong Province (Binh Duong CDC) Address : 209 Yersin street, Phú Cường ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong Province. Phone : (0274) 3821785 Fax: (0274) 3821.

VNVC Thanh Le Park, Binh Duong: Address : 567 Binh Duong boulevard, Hiep Thanh ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

What are the Address of the Immigration Office in Binh Duong city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Binh Duong Immigration Office Address : 17 N3-Street, Chanh Nghia ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province Phone : 02743.891319 | Fax: 02743828043 Website : https://binhduong.