April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Ai Cập (Egypt) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Ai Cập (Egypt) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ai Cập (Egypt) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Ai Cập (Egypt) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Egypt
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Egypt in Hanoi Address : 63 To Ngoc Van Street, Quang An Ward, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam. Phone : 024 38294999 | 024 38294996 Fax : 024 38294997 Map : https://goo.

Citizens of Egypt are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Egypt are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Egypt 🇪🇬? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Cairo, Egypt Address: Villa 47, Ahmed Heshmat street, Zamalek – Cairo, Egypt 🇪🇬 Fax: 00-202-27366091 Telephone: – Office: 00-202-27364326/ 327 (during hours of duty) – Consular Section: 00-202-27364329 – Off duty hours: 00-202-27366108 Email: vnembcairoeg@yahoo.com.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Cairo, Egypt 🇪🇬 Address: Villa 47, Ahmed Heshmat street, Zamalek – Cairo, Egypt 🇪🇬 Telephone: 00-202-27364326/ 327 Fax: 00-202-27366091 Email : vnemb.eg@mofa.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ai Cập 🇪🇬 Đia chỉ: 47 Ahmed Heshmat Street, Zamalek, Cairo, Egypt. 🇪🇬 Điện thoại: + 202-27364327 Fax: + 202-27366091 Email: vnemb.