April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Anh tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Anh tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 25 đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 12:00 & chiều 13:30 – 17:00
  • Điện thoại : (028) 3825 1380 | (028) 3823 2862 (Study in UK)
  • Fax : (028) 3822 1971 | (028) 3829 5257 (Consular sections)
  • Email : bcghcm@hcm.vnn.vn | GeneralEnquiries.Vietnam@fco.gov.uk
  • Website : https://www.gov.uk/world/organisations/british-consulate-general-ho-chi-minh-city
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/VoEPbqbf3dVsA2KN9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Anh tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
ĐSQVN tại Anh 🇬🇧
April 26, 2020

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Anh 🇬🇧 Địa chỉ: 12-14 Victoria Road, London W8 5RD 🇬🇧 Điện thoại: 020 7937 1912 Fax: 027 565 3853 (văn phòng) hoặc 0207 937 6108 (lãnh sự) Email: vanphong@vietnamembassy.org.