April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Áo (Austria) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Áo (Austria) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 121/40 đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:30 – 12:00
  • Điện thoại : (028) 3519 3128
  • Fax : (028) 3519 3122
  • Email : trung.dao@daohitech.com
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/XJ2xs6ZSQGbougj69

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Áo (Austria) tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
ĐSQVN tại Áo 🇦🇹
April 26, 2020

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Áo 🇦🇹 Địa chỉ: Felix – Mottl Strasse 20, 1190 Vienna, Republic of Austria 🇦🇹 Điện thoại: +43-1-368075510 Fax: +43-1-3680754 Email: office@vietnamembassy.at Website: https://vnembassy-vienna.