Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Áo (Austria) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Áo (Austria) tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Áo (Austria) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Áo (Austria) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Áo (Austria) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP

Lãnh Sự Quán Áo (Austria) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Áo (Austria) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Áo (Austria) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Áo (Austria) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự

Đại Sứ Quán Áo (Austria) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) 👉 Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Áo (Austria) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Áo

Lãnh Sự Quán Danh Dự Áo (Austria) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Áo (Austria) tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Áo (Austria) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Ghi chú của ĐSQ Áo tại Hà Nội:

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Áo 🇦🇹 Địa chỉ: Felix – Mottl Strasse 20, 1190 Vienna, Republic of Austria 🇦🇹 Điện thoại: +43-1-368075510 Fax: +43-1-3680754 Email: office@vietnamembassy.at Website: https://vnembassy-vienna.

1