May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Áo (Austria) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Áo (Austria) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Áo (Austria) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Áo (Austria) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Áo (Austria) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Austria
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Austria in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 121/40 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to Friday 08:30 – 12:00 Phone : (028) 3519 3128 Fax : (028) 3519 3122 Email : trung.dao@daohitech.