April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Armenia tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Armenia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Armenia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Armenia tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Armenia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Armenia in Hanoi, Vietnam Address: N679, 73 D5C Vuon Dao, Phu Thuong Ward, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam. Working days and hours: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | h.

The processing fee of the Vietnam e-visa for Armenian will vary greatly but it generally starts at $40. But this will depend on the processing time that you would prefer.