April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Bahrain tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Bahrain tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Bahrain hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bahrain tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Bahrain tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bahrain gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bahrain gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Bahrain tại Bangkok – Thái Lan

TAGS Bahrain
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Bahrain Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Bahrain vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Bahrain are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Bahrain are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Bahrain 🇧🇭? We regret to announce you that there has been no embassy or consulate of Vietnam in Bahrain until now. You are recommended to contact the nearest Vietnam Embassies in any of your neighbouring countries.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Bahrain 🇧🇭. Options for citizens of Bahrain getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.