April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Benin tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Benin tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Benin hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Benin tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Benin tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Benin gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Benin gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Benin tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

TAGS Benin
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Benin Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Benin vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Benin are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Benin please find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Benin 🇧🇯? We regret to inform you that there has been no embassy or consulate of Vietnam in Benin so far. You can contact to the nearest Vietnam Embassies in any of your neighbouring countries.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Benin 🇧🇯. Options for citizens of Benin getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.