April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Bỉ (Belgium) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Bỉ (Belgium) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : toà nhà IBC Building, tầng, phòng C4, số 1A công trường Mê Linh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam
  • Giờ làm việc : Thứ Hai và Thứ Năm, từ 9h sáng đến 12h trưa. Hoặc theo lịch hẹn.
  • Điện thoại : (028) 3829 9188
  • Fax : N/A
  • Email: info@hcmbelgiumconsulate.vn | consubel@hcm.vnn.vn
  • Website : https://vietnam.diplomatie.belgium.be/en/embassy-and-consulate/honorary-consulate-ho-chi-minh-city
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Wozw2NfqDMB7ygDa7

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Bỉ (Belgium) tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bỉ 🇧🇪 Địa chỉ: Boulevard Général Jacques 1, 1050 Brussels, Belgium 🇧🇪 Điện thoại: + 32 (0)2. 379 2737 Fax: +32 (0) 2.