April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 151 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Điện thoại : (028) 3820 0623 | 3930 9608
  • Email : afonso.vieira@portviet.org | carlota.leite@portviet.org
  • FB : https://www.facebook.com/consulado.de.portugal.em.hcmc.vietname/
  • Website : https://www.portviet.org
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/wMJC6Fu6nSyPja7q9

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bồ Đào Nha (Portugal) hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Bồ Đào Nha (Portugal) gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Portugal Tại Bangkok, Thái Lan.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN