April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : phòng 1002, toà nhà Metropolitan Building, số 235 đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Năm, sáng 08:30 – 10:30 & chiều 13:30 – 15:30 | riêng Thứ Sáu từ 08:30 – 09:30
  • Điện thoại : (028) 3827 9899
  • Fax : (028) 3827 9935
  • Email: hochi@international.gc.ca
  • Fb : https://www.facebook.com/CanadainHoChiMinhCity
  • Website : https://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/offices-bureaux/ho_chi_minh_city-ho_chi_minh_ville.aspx?lang=eng
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/xeiU9h8BSiB1sLSY8

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Canada tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vancouver – Canada 🇨🇦 Địa chỉ: : #800-605 Robson street, Vancouver, B.C.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Canada 🇨🇦 Địa chỉ: 55 Mackay Street, Ottawa, Ontario, KIM 2B2 🇨🇦 Điện thoại: +1 613 236 0772+ Ext Fax: +1 613 236 2704 Email: vietem-inter@uniserve.com; vietnamebassy@rogers.