April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : phòng 1002, toà nhà Metropolitan Building, số 235 đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Năm, sáng 08:30 – 10:30 & chiều 13:30 – 15:30 | riêng Thứ Sáu từ 08:30 – 09:30
  • Điện thoại : (028) 3827 9899
  • Fax : (028) 3827 9935
  • Email: hochi@international.gc.ca
  • Fb : https://www.facebook.com/CanadainHoChiMinhCity
  • Website : https://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/offices-bureaux/ho_chi_minh_city-ho_chi_minh_ville.aspx?lang=eng
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/xeiU9h8BSiB1sLSY8

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Canada tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Canada
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Canada Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : số 31 đường Hùng Vương, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Năm  – sáng từ  08:00 đến 12:00 ; chiều từ 13:00 đến 17:00 p.m.

Embassy of Canada in Hanoi Address : 31 Hung Vuong Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Hours of Operation : Monday to Thursday: 08:00 a.m.

Before you can step foot on the Vietnamese soil, as a Canadian citizen, you need to have a visa in your hands. The process of obtaining an e-visa for Vietnam is pretty quick and straightforward.

What is Vietnam e-Visa? Vietnam e-visa for Canadian citizens is an online visa approval process available to Canadian nationals. Payment and delivery of the visa is done completely online, and probably takes 3-4 working days.

Yes, all Canadian passport holders need a visa to set foot here. A tourist visa shall cover you not only as a tourist, but for business and short-term study purposes as well.

The Vietnam e-visa will serve as your entry requirement to travel to Vietnam. Canadian citizens need a visa to enter the country.

The Vietnam e-visa is an electronic travel authorization issued by the Immigration Authority of Vietnam. These are applicable to citizens of more than 80 countries including Canada.