Chính phủ Canada hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Canada tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Canada tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Canada hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Canada tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán

Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Canada hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Canada tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Canada tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại

Đại Sứ Quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Canada hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn

Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Canada tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Canada Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Ghi chú của ĐSQ Canada : 

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vancouver – Canada 🇨🇦 Địa chỉ: : #800-605 Robson street, Vancouver, B.C.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Canada 🇨🇦 Địa chỉ: 55 Mackay Street, Ottawa, Ontario, KIM 2B2 🇨🇦 Điện thoại: +1 613 236 0772+ Ext Fax: +1 613 236 2704 Email: vietem-inter@uniserve.com; vietnamebassy@rogers.

1