April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Canada tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Canada hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Canada tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Canada tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vancouver – Canada 🇨🇦 Địa chỉ: : #800-605 Robson street, Vancouver, B.C.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Canada 🇨🇦 Địa chỉ: 55 Mackay Street, Ottawa, Ontario, KIM 2B2 🇨🇦 Điện thoại: +1 613 236 0772+ Ext Fax: +1 613 236 2704 Email: vietem-inter@uniserve.com; vietnamebassy@rogers.