May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Canada tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Canada hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Canada tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Canada tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Đại Sứ Quán Canada tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vancouver – Canada 🇨🇦 Địa chỉ: : #800-605 Robson street, Vancouver, B.C.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Canada 🇨🇦 Địa chỉ: 55 Mackay Street, Ottawa, Ontario, KIM 2B2 🇨🇦 Điện thoại: +1 613 236 0772+ Ext Fax: +1 613 236 2704 Email: vietem-inter@uniserve.com; vietnamebassy@rogers.