April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Chad tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Chad tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Chad hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Chad cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Chad tại thủ đô Hà Nội

TAGS Chad
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Chad Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Chad vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Chad are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Chad are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Chad 🇹🇩. Options for citizens of Chad getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.