April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : phòng 3A, tầng 40, toà nhà Bitexco Financial Tower, số 02 đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Năm, sáng 10:00 – 12:00 | chiều 14:00 – 17:00
  • Điện thoại : (028) 3915 1880
  • Fax: (028) 3915 1881
  • Email: consulate@dominicaconsulateinvietnam.org
  • Website : http://dominicaconsulateinvietnam.org
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/A6AT8Cn2VbQ2FL9u9
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Cộng đồng Thịnh Vượng Dominica Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Cộng đồng Thịnh Vượng Dominica vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.