April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : phòng 3A, tầng 40, toà nhà Bitexco Financial Tower, số 02 đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Năm, sáng 10:00 – 12:00 | chiều 14:00 – 17:00
  • Điện thoại : (028) 3915 1880
  • Fax: (028) 3915 1881
  • Email: consulate@dominicaconsulateinvietnam.org
  • Website : http://dominicaconsulateinvietnam.org
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/A6AT8Cn2VbQ2FL9u9
TAGS Dominica
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Cộng đồng Thịnh Vượng Dominica Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Cộng đồng Thịnh Vượng Dominica vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Dominica are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Dominica are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Dominica 🇩🇲? We are afraid that you will not be able find any Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in Dominica since there is no Vietnam Embassy/Consulate in this country at the present. Please contact to a Vietnam Embassy/Consulate that is closest and most convenient for you.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Dominica 🇩🇲. Options for citizens of Dominica getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.