April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Trung Phi tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Trung Phi tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Cộng Hoà Trung Phi hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Trung Phi tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi (Central African Republic) tại Paris, Pháp.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Trung Phi (Central African Republic) Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Trung Phi (Central African Republic) vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Central African Republic are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Central African Republic are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Central African Republic 🇨🇫? Currently, there is no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in Central African Republic. You can check other countries to find the nearest Vietnam embassy or Vietnam consulate to contact.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Central African Republic 🇨🇫. Options for citizens of Central African Republic getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.