Chính phủ Cộng Hoà Trung Phi hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi gần Việt Nam nhất là ở

Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Trung Phi tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Cộng Hoà Trung Phi hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Trung Phi tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Trung Phi tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Cộng Hoà Trung Phi hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Trung Phi tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Cộng Hoà Trung Phi hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi tại thủ đô Hà Nội. Hỏi :

Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Trung Phi tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Cộng Hoà Trung Phi hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Trung Phi tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi tại thủ đô Hà Nội.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Trung Phi (Central African Republic) Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Trung Phi (Central African Republic) vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1