April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Đan Mạch (Denmark) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Đan Mạch (Denmark) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Đan Mạch (Denmark) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Denmark (Đan Mạch) tại thủ đô Hà Nội và Văn Phòng Kinh Tế và Thương Mại Đan Mạch tại TP HCM.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đan Mạch 🇩🇰 Địa chỉ: Bernstorffsvej 30C, 2900 Hellerup, Copenhagen, Đan Mạch 🇩🇰 Điện thoại: 39184178; 39182629 Fax: (0045) 3918 4171 Email: embvndk@hotmail.com Website: https://vnembassy-copenhagen.