Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Đan Mạch (Denmark) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Denmark (Đan Mạch) tại thủ đô Hà Nội và Văn Phòng Kinh Tế và Thương Mại Đan Mạch tại TP

Lãnh Sự Quán Đan Mạch (Denmark) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Đan Mạch (Denmark) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Denmark (Đan Mạch) tại thủ đô Hà

Lãnh Sự Quán Đan Mạch (Denmark) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Đan Mạch (Denmark) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Đan Mạch (Denmark) tại thủ đô

Đại Sứ Quán Đan Mạch (Denmark) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Đan Mạch (Denmark) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Denmark

Lãnh Sự Quán Đan Mạch (Denmark) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Đan Mạch (Denmark) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Denmark

Đại Sứ Quán Đan Mạch (Denmark) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đan Mạch 🇩🇰 Địa chỉ: Bernstorffsvej 30C, 2900 Hellerup, Copenhagen, Đan Mạch 🇩🇰 Điện thoại: 39184178; 39182629 Fax: (0045) 3918 4171 Email: embvndk@hotmail.com Website: https://vnembassy-copenhagen.

1